Сайт Котелевської ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів - Статут
Котелевська ЗОШ №4 - офіційний сайт

Шкільне об'єднання "БРИГАНТИНА"           

Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS
Пошук на сайті
Вівторок, 28.02.2017, 00:46
Контакти
Телефон:
(05350)2-12-09

E-mail:
kotschool4@meta.ua
Вхід

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Статут

1.1.     Котелевська загальноосвітня школа № 4 І-III ступенів Котелевської районної ради є комунальним навчальним закладом, створеним на спільній власності територіальних громад Котелевського району і є правонаступником Котелевської загальноосвітньої школи № 4 І-Щ ступенів. Підпорядкована Котелевській районній раді та органу управління освітою.

1.2.     Юридична адреса Котелевської загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради: 38600 Полтавська область, Котелевський район, смт. Котельва, вул. Жовтнева, 288, тел. 2-12-09.

1.3.     Котелевська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.     Засновником є Котелевська районна рада (далі Засновник).

1.5.     Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.     Головними завданнями навчального закладу є:

    забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

        виховання громадянина України;

          виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

          формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

            виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

         розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

         реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних світоглядних переконань;

         виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

          створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7.           Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8.           Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9.          Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

         безпечні умови освітньої діяльності;

         дотримання державних стандартів освіти;

         дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

         дотримання фінансової дисципліни.

1.10.      У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення предметів: економіки, правознавства, англійської мови, інформатики та інших предметів інваріативної частини навчального плану.

1.11.       Навчальний заклад має право:

         проходити в установленому порядку державну атестацію;

         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

         бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

         розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

         займатися діяльністю, пов'язаною з наданням професійної освіти на рівні державних вимог до кваліфікації працівників.

1.12.       У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об'єднання та творчі групи вчителів, працює практичний психолог.

1.13.       Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Котелевською ЦРЛ.

1.14.       Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

  

Пошук

Тут спілкуються українською

 1-й всеукраїнський конкурс на найкращий авторський освітній інтернет-сайт

Котелевська ЗОШ№4 © 2017